Elgurult szavak

Szerteszét gurultak a szavak a szoba négy sarkába. Némely aztán felpattant és egy kopott könyv mögé bújt. Mások a sarokból kiszöktek a végtelenbe, már a Tejúton túl lebegnek. …