MBTI és a kognitív funkciók

Az MBTI egy sokunk által ismert és alkalmazott személyiségtipológiai rendszer, amit rengeteg félreértés és tévhit övez. Az Interneten terjengő tesztek többsége a négybetűs kód megalkotásra fókuszálnak, holott az csupán egy felszínes megközelítése a valódi rendszernek. Jó néhány YouTube videó, blog- és fórumbejegyzésen rágtam át magam, mire felismertem én is ezt a fals megközelítési módot.

Ha ellene vagy bármiféle személyiségtipológiának, joggal teheted fel a kérdést, hogy miért olyan érdekes ez, hiszen nem több holmi skatulyázó rendszernél. Ez teljesen érthető, de a kulcsszó a rendszer. Mesterséges, létrehozott szerkesztett és koránt sem kőbe vésett, de ha már beletekintünk, akkor szerintem érdemes azt átlátni. Így hát kiterítem ide a felfedező utam során rajzolt térképet.

Online tesztek és a négy betű

mbti_kognitiv
Kép: John Hain, pixabay.com

Akik alaposan beleásták magukat az MBTI-ba általában azt mondják, az online tesztek semmire sem jók. Ez az esetek többségében így is van, de akadnak köztük részletesebbek, amelyek mentén talán érdemes elindulni vagy ott vannak a kognitív funkciókat vizsgáló kérdéssorok, amik már közelebb vihetnek minket az eredményhez.

A tesztek jelentős hányada, mint ahogy azt már a bevezetőben is írtam, a négybetűs kód kirakására törekszenek. Inkább szokásokat vizsgálnak, amelyek mint tudjuk, elég sűrűn változhatnak. Ezt a személyes kódot négy kérdésen keresztül építhetjük fel:

 • Hogyan gyűjtesz energiát, miként pihensz?
  • Extrovelted: bulizva, társaságban, beszélgetve (kifelé fordulva)
  • Introvelted: visszavonulva, egyedül (befelé fordulva)
 • Miként gyűjtesz információkat?
  • Sensing: az öt érzékszerveden keresztül (érzékelve)
  • Intuition: megérzések révén (intuitívan)
 • Döntéseidet milyen alapon hozod meg?
  • Thinkig: logika és ész érvek alapján (gondolkodva)
  • Feeling: értékek és érzelmek alapján (érezve)
 • Milyen az életstílusod?
  • Judging: tervező, megítélő (ítélő)
  • Perceiving: spontán, észlelő (szemlélődő)

Minden kérdés esetében csak egyet választhatunk, mégpedig azt, ami az esetek többségében jellemző ránk. Így alakulhatnak ki a kódok, mint az ESTJ vagy INFP és még e kettőn kívül 14 változat.

Ezen betűkombinációra épülő tesztek kitöltésekor azonban még mindig csak a felszínt kapirgáljuk. Ha valaki be akar tekinteni a motorháztető alá és a személyiségének valóban az MBTI szerinti mozgatórugóira kíváncsi, akkor a kognitív funkciók vizsgálatával kell kezdenie. Utóbbira szintén vannak tesztek, de érdemes őket egyenként, személyesen is megvizsgálni, ill. megérteni a dinamikájukat.

Kognitív funkció tesztek itt érhetők el (angolul):

Celebrity Types
Similar Minds
Keys2Cognition

Kognitív funkciók, mint az MBTI kulcsa

Alapvetően négy funkciót különböztetünk meg, ezek az érzés, gondolkodás, érzékelés és intuíció, ill. ezek introvertált és extrovertált változatait. Így lesz belőlük összesen nyolc. Fontos tudni azt is, hogy ezek párokat alkotnak, még pedig úgy, mint a Jin és a Jang, míg az egyik introvertált, addig a másik extrovertált lesz.

Az MBTI rendszerében ezek csak egyféleképpen párosíthatóak: az érzés párja mindig a gondolkodás, az érzékelés párja mindig az intuíció lesz.

extrovertált érzés (Fe) – introvertált gondolkodás (Ti)

introvertált érzés (Fi) – extrovertált gondolkodás (Te)

extrovertált érzékelés (Se) – introvertált intuíció (Ni)

introvertált érzékelés (Si) – extrovertált intuíció (Ne)

mbti_szemelyiseg_tipusok
Kép: personalitycafe.com

Extrovertált érzés (Fe)

 • Morális értékrendje a külvilágból származik, külső konvenciók formázzák.
 • Elsősorban a csoporthoz való hűség motiválja.
 • Sokkal inkább más emberek érzelmeire hangolódik, semmint a sajátjaira.

Introvertált érzés (Fi)

 • Morális értékrendje belülről származik, az alapján, hogy mit érez az egyéniségéhez illőnek, hitelesnek.
 • Elsősorban az önmagához való hűség motiválja.
 • Inkább a saját, semmint mások érzelemire hangolódott.

Extrovertált gondolkodás (Te)

 • Logikája általában tényeken és tapasztalatokon alapszik.
 • Elsősorban olyan információk érdeklik, amelyek a problémamegoldást segítik elő.
 • Gyakorlatban hatékonyabb, mint elméletben.

Introvertált gondolkodás (Ti)

 • Logikája bármin alapulhat, ami számára értelmes.
 • Olyan információk érdeklik, amelyeket analizálhat.
 • Inkább elméletben hatékonyabb, semmint gyakorlatban.

Extrovertált érzékelés (Se)

 • A jelen pillanatban tapasztalja az életet.
 • Úgy cselekszik, hogy nem mérlegel korábbi tapasztalati alapján.
 • Fizikai környezetét újként éli meg.

Introvertált érzékelés (Si)

 • Az életet emlékek sorozataként éli meg, összehasonlítva a jelent a múlttal.
 • Tradicionális szemléletmód jellemzi és tapasztalatai alapján hoz döntést.
 • Fizikai környezete hatással van az emlékeire. (Pl.: „ez az illat a gyerekkoromra emlékeztet”)

Extrovertált intuíció (Ne)

 • Gyorsan ugrál rengeteg ötlet között, a külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy „random” gondolatok között.
 • Új lehetőségeket generál.
 • Távoli álmokra és lehetőségekre fókuszál.

Introvertált intuíció (Ni)

 • Kevés ötletre helyezi a fókuszt és a megvalósítás végig csak azokra koncentrál.
 • Elszigeteli a lehetséges problémákat.
 • Hosszú távú célokra, mint konkrétumokra fókuszál.

Összegzés

Remélem sikerült minden erre tévedő, kedves olvasót összekavarnom. Hogy mégis mi értelme van ennek az egésznek, mindenki döntse el saját maga. Részemről úgy tekintek az MBTI rendszerére, mint egy egész jó ugródeszkára az önismeret útján. Talán nem ad teljes képet magunkról, de segíthet felvenni az irányt. Avagy magunkra gyárthatunk egy újabb „egokérget”, amelyet valamikor lehántunk magunkról.

Szöveges források:
Betűk jelentése (Lélektantípusok archív)
The MBTI Functions for Dummies
Easy Ways Differentiate Between MBTI Functions

Szerinted?