A víz felszíne

A víz felszínére írom szavaimat, nehogy bárki elolvassa vagy hova tovább, megjegyezze őket. Hiszen úgyis csak üresen kongó, hamis képzelgések. Semmi hasznuk sincsen. Nem meríthető belőlük vigasz vagy …

Elgurult szavak

Szerteszét gurultak a szavak a szoba négy sarkába. Némely aztán felpattant és egy kopott könyv mögé bújt. Mások a sarokból kiszöktek a végtelenbe, már a Tejúton túl lebegnek. …